Täby Bil & Båt AB

Enhagsvägen 3

187 40 Täby​

Garanti villkor drevservice

Garanti villkor/regler vid drevrenovering

Vi lämnar alltid 12 månaders garanti på utfört arbete samt på nytt material, används begagnat material i samråd med kund och vilka risker det kan innebära gäller ej 12 månaders garantin . Vid begagnat material lämnas 3 månaders garanti. Följdskador som orsakas av begagnat material gäller ej 12 månaders garantin.

” Vid reklamation / garanti gäller följande ”

 1.​ När man åberopar garanti skall det alltid vara inom garantitiden 12 månader från           leveransdatum.  Styrks med kvitto.

2..​Kund skall alltid kontakta oss i förstahand för bedömning och åtgärd.

3. ​Drevet skall lämnas in komplett och ej isärtaget och ej tömt på olja för bedömning.

4.​ Om reklamationen ej bedöms som garanti debiteras undersökningsavgift.

5.​ Garantier gäller ej vid sjöskada ( grundstötning )

6.​ Om dessa regler ej följs lämnas reklamationen utan åtgärd och garanti.

7.​ Reklamationen skall alltid göras av beställaren/kund.

Täby Bil & Båt AB // Enhagsvägen 3 // 187 40 Täby