Täby Bil & Båtradio AB

Enhagsvägen 3

187 40 Täby​

Förvaringsregler

 • Fordonet skall vara minst gargeförsäkrad försäkringsbevis medtages vid inlämmning.
 • Fordonet skall vara utrustad med två av varandra oberoende godkända lås av ditt försäkringsbolag.
 • ​Lösa detaljer detaljer bortmonteras såsom packväskor och andra tillbehör.
 • ​Ägaren har ej tillgång till fordonet under förvaringen.
 • Kund medtager kapell eller annat skydd för att undvika damm. ( frivilligt )
 • Vid inlämnadet av ditt fordon görs en gemensam besiktning av eventuella skador och brister.
 • ​Vi lämnar inga funktions eller andra garantier då vi ej kör eller startar ditt fordon.
 • ​Kund meddelar oss minst 2 dagar innan utlämning. Vid kö tillämpas turordning.
 • ​Vid avbrytande i förtid av förvaringskontraket återbetalas ej förvaringskostnad för
 • kvarstående tid.
 • Betalning sker i förskott för hela förvaringstiden.

Vårt åtagande
 • Vi kontrollerar ditt batteri och underhållsladdar det samt fyller på batterivatten minst en gång i månaden. Vi lämnar inga funktionsgarantier på ditt batteri men meddelar digom det är dåligt och om du eventuellt vill ha ett nytt batteri så kan vi byta det.

 • Vi kontrollerar att du har rätt lufttryck i däcken under förvaringen.

Täby Bil & Båtradio AB // Enhagsvägen 3 // 187 40 Täby