Boat Gard support

Nödurkoppling/avstängning med kodpanel/inprogrammering ny fjärrkontroll.

Inprogrammering ny fjärrkontroll


Slå in din 4-siffriga kod via den gula knappen vid lysdioden på följande sätt:

 1. Börja med första siffran (en 4:a i detta exempel) Tryck in knappen 4 gånger. (Samtidigt som du trycker
  tänds lysdioden )
 2. Vänta därefter tills lysdioden tänds och släcks av sig själv för att visa att första siffran tagits emot.
 3. Slå in nästa siffra (en 3:a i exemplet) genom att trycka 3 gånger på knappen. Vänta tills lysdioden åter
  tänds och släcks för att visa att andra siffran tagits emot.
 4. Fortsätt på samma sätt med tredje och fjärde siffran.
  Efter att fjärde siffran slagits in stängs stöldskyddet av inom ett par sekunder förutsatt att rätt kod
  angivets.
  Om du slår in fel kod (t.ex missar på 2:a siffran) så får du vänta i 20 sekunder färatt sedan slå in hela
  koden på nytt.
  Inprogramering ny fjärrkontrol
  Stöldskyddet kan programeras att acceptera koden från 1-8 fjärrkontroller. Då ny fjärrkontroll
  programeras skall samtliga fjärrkontroller som används programeras in på nytt!
  1-4. Sätt stöldskyddet i programeringsläge genom att följa punkt 1-4 enligt ”avstängning med kodpanel”
  ovan.
 5. Låt tändningen vara på och, när lysdioden i kodpanelen börjar blinka i snabb takt, fortsätt enligt
  nedan.
 6. Tryck in knappen under 1 sek på den 1:a fjärrkontrollen du vill programera in (Du har 10 sek på dig.)
  Mottagen och accepterad kod kvitteras genom att lysdioden i kodpaneln övergår till fast sken under 1
  sek.
 7. Tryck in knappen på nästa fjärrkontroll som skall vara inprogramerad (inom 10 sek). Fortsätt så tills alla
  fjärrkontroll (max 8 st) är inprogrammerade.
 8. Slå av tändningen och låt stöldskyddet aktiveras och kontrollera att samtliga kodsändare kan stänga
  av stöldskyddet.
 9. Om du behöver beställa nya respektive laga din fjärrkontroll ring oss på 08-7680075
  Vi kan även byta batteriet i din fjärrkontroll.
 10. Obs! har du ett Boatgard 200s med AGC kod så går dessa nycklar ej att beställa längre.
  Vi kan däremot byta batteriet i dessa.
  Får ingen kontakt med systemet ?
 11. Kontrollera att säkringen till sytemet är hel. Sitter oftas monterad vid batteriet.
 12. Kontrollera att huvudbrytaren är i läge on.
 13. Kontrollera att dioden på fjärrkontrollen blinkar, du skall se den i toppen på fjärrkontrollen alltså inte
  vid nyckelringen. Blinkar den inte är fjärrkontrollen trasig eller batteriet är slut. Man kan då beställa en
  ny fjärrkontroll eller så kan vi byta batteriet som dr ett specialbatteri som måste lödas fast i den.
  Kontakta oss i dessa fall på 08-768 00 75 eller på tbb@tabybilochbat.se