Defa Boatsecruity support

Avstängning med kodpanel

Slå in din 4-siffriga kod via den gula knappen vid lysdioden på följande sätt:

  1. Börja med första siffran (en 4:a i detta exempel) Tryck in knappen 4 gånger. (Samtidigt som du trycker tands lysdioden )
  2. Vänta därefter tills lysdioden tänds och släcks av sig själv för att visa att första siffran tagits emot.
  3. Slå in nästa siffra (en 3:a i exemplet) genom att trycka 3 gånger på knappen. Vänta tills lysdioden åter tänds och släcks för att visa att andra siffran tagits emot.
  4. Fortsätt på samma sätt med tredje och fjärde siffran.

Efter att fjärde siffran slagits in stängs stöldskyddet av inom ett par sekunder förutsatt att rätt kod angivets.

Om du slår in fel kod (t.ex missar på 2:a siffran) så får du vänta i 20 sekunder föratt sedan slå in hela koden på nytt.

Se även support på Boatgard

inprogrammering ny fjärrkontrol

Stöldskyddet kan programeras att acceptera koden från 1-8 fjärrkontroller. Då ny fjärrkontroll

programeras skall samtliga fjärrkontroller som används programeras in på nytt!

1-4. Sätt stöldskyddet i programmeringsläge genom att följa punkt 1-4 enligt ”avstängning med kodpanel” ovan.

  • Slå på tändningen och knappa in koden ytterligare 1 gång, när lysdioden i kodpanelen börjar blinka i snabb takt, fortsätt enligt nedan.
  • Tryck in knappen under 1 sek på den 1:a fjärrkontrollen du vill programera in (Du har 10 sek på dig.) Mottagen och accepterad kod kvitteras genom att lysdioden i kodpaneln övergår till fast sken under 1 sek.
  • Tryck in knappen på nästa fjärrkontroll som skall vara inprogrammerad (inom 10 sek). Fortsätt så tills alla fjärrkontroll (max 8 st) är inprogrammerade.
  • Slå av tändningen och låt stöldskyddet aktiveras och kontrollera att samtliga kodsändare kan stänga av stöldskyddet.
  • Om du behöver beställa ny respektive laga din fjärrkontroll ring oss på 08-7680075. Vi kan även byta batteriet i din fjärrkontroll.