Nautliock support

Nödurkoppling och omkodning av Nautilock nycklar

  1. Om din kod är tex. 2315 ( koden finns på ditt Nautilock kort) slå på tändningen då lyser dioden med ett fast sken vrid sedan av tändningen då slocknar dioden vrid sedan om nyckleln till tändningsläget och slå av igen, detta motsvarar siffran 2. vänta tills lysdioden kvitterar din inmatade siffra genom ett pulserande blink, påbörja direkt med nästa siffra när den snabb blinkar därefter har du 3 sekunder på dig att mata in nästa siffra ( i detta fall 3) genom att slå till tändningen 3 gånger. Vänta på kvittering och gör likadant med dom resterande siffrorna låt tändningen vara avslagen efter sista siffran. När du slagit in rätt kod blinkar dioden snabbt med övergår efter ett tag till ett fast sken och du har nu ca:10 sekunder på dig att starta programmering av ny fjärrkontroll. Tänk på om du har siffran 0 i din kod så motsvaras den av 10 ggr. på tändlåset.
  2. För att koda in nya fjärrkontroller så tryck på ” hänglåsknappen2 gånger ” håll den intryckt tills lysdioden kvitterar med en kort paus i det fasta skenet repetera med dom andra fjärrkontrollerna. Tank på att samtliga fjärrkontroller till ditt system måste kodas in på en och samma gång för att dessa skall fungera.
  3. Om du gör fel vid proceduren slå av tändningen och vänta i 10 sekunder innan nästa försök.
  4. Har du dubbelmontage måste du programera respektive motor. ( tänk på att du har noterat rätt kod för respektive motor )

(Obs!!! Har du Volvo Penta D motorer (D3,D4,D6..) och vissa Optimax utombordare skall du använda dig av den/dom separata tryckbrytare som brukar vara monterade i närheten av tändningslåset)

Felsökning Nautilock

Lyser diodlampan på fjärrkontrollen med ett starkt sken?

Om inte pröva med att byta batterierna för lyser inte diodlampan med ett starkt sken så orkar den inte att sända. Lyser den däremot med ett starkt sken pröva att koda om fjärrkontrollerna och lyckas du inte med det så gör en nödurkoppling med din nödkod och kontakta oss på telefon 08-768 00 75.

Blinkar inte diodlampan ?

Kontrollera säkringen till systemet som normalt sitter monterad vid batteriet på en svart kabel. Säkringen

har en styrka på 1 Amp.

Om problemet kvarstår så kontakta oss på telefon 08-768 00 75.

Tänk även på att dina huvudströmbrytare är i on läge.

Beställning ny fjärr Nautilock

Ta reda på ditt serie nr på enheten som antingen står på ditt intyg eller på larmenhheten.

Har du ett serie nr: upp till 17828 ska du beställa en fjärr med art nr: 9043
Har du ett serie nr: från 17829 ska du beställa en fjärr med art nr: 9044

Har du ett äldre Nautilock och en fjärrkontroll som ser ut så här?

Länk till: Boatgard support